K-Supermarket

TIETO­SUOJA­SELOSTE, KÄYTTÖ­EHDOT JA KERÄYS­LUPA

K-SUPERMARKETIN JOULU­LAULU­KORTTI TIETO­SUOJA­SELOSTE

SISÄLLYSLUETTELO

1. Rekisterinpitäjä
2. Mitä tietoja käsittelemme?
3. Missä tarkoituksissa henkilötietojasi käsitellään?
4. Säilytysaika
5. Oikeutesi peruuttaa suostumus
6. Mitä muita oikeuksia sinulla on?
7. Kuinka käytät oikeuksiasi?
8. Tietoja henkilötietojen vastaanottajista
9. Valitusosoitus
10. Välttämättömät tiedot kyselymme kannalta
11. Tieto automaattisesta päätöksenteosta ml. profilointi
12. Tietojen käyttö muihin tarkoituksiin
13. Tiedot, jotka on hankittu muualta kuin sinulta
14. Tietosuojavastaava

1. Rekisterinpitäjä

Kesko Oyj
Y-tunnus 0109862-8
PL 1, 00016 KESKO

Tämän palvelun osalta voit olla sähköpostilla yhteydessä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön osoitteeseen
Merja Ylitalo/ K-Supermarket markkinointi merja.ylitalo@kesko.fi

2. Mitä tietoja käsittelemme?

Käsittelemme seuraavia tietojasi osallistuessasi joululaulukortin tekemiseen:
• Nimi
• Puhelinnumero
• Sähköpostiosoite

3. Missä tarkoituksissa henkilötietojasi käsitellään?

Henkilötietoja kerätään ainoastaan joululaulukorttien lähettämistä varten eli kuka lähettää ja kenelle.

Joululaulukortin tekemisen yhteydessä tietojesi käsittely perustuu suostumukseen.

4. Säilytysaika

Säilytämme henkilötietojasi järjestelmässämme seuraavasti:
• Säilytämme joululaulukorttiin osallistuneiden henkilötietoja helmikuun loppuun asti. Tiedot poistetaan tämän jälkeen.

5. Oikeutesi peruuttaa suostumus

Kun henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi. Voit peruuttaa suostumuksesi olemalla yhteydessä meihin sähköpostilla osoitteeseen K-Supermarket markkinointi merja.ylitalo@kesko.fi

6. Mitä muita oikeuksia sinulla on?

Tietojen tarkastaminen
Kun pyydät saada pääsyn tietoihisi, Kesko ilmoittaa käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja vai ei sekä toimittaa jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista.

Tietojen korjaaminen
Sinulla on oikeus saada puutteelliset henkilötietosi täydennetyiksi ja myös virheelliset tietosi korjatuiksi.

Tietojen poistaminen
Sinulla on oikeus pyytää henkilötietosi poistamista rekisteristä. Tietosi poistetaan, jos käsittelylle ei enää ole olemassa laillista perustetta.

Tietojen siirtäminen
Sinulla on oikeus saada meille itse toimittamasi tiedot koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, kun käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely tehdään automatisoidusti.

Käsittelyn vastustaminen
Voimme käsitellä henkilötietojasi oikeutetun edun perusteella osana liiketoimintaamme harkittuamme, ettei käsittely loukkaa henkilötietojesi suojaa. Näissä tilanteissa sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaisiin syihisi vedoten.

Käsittelyn rajoittaminen
Sinulla voi olla oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. Kun käsittelyä on rajoitettu, rekisterinpitäjä ei pääsääntöisesti käsittele tietojasi muuten kuin säilyttämällä tiedon. Tämä oikeus sinulla on esimerkiksi, kun kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jos käsittely on lainvastaista tai jos olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä ja odotat vastausta kyseiseen toimenpidepyyntöön.

7. Kuinka käytät oikeuksiasi?

Voit lähettää meille sähköpostilla pyynnön yllä mainittuun osoitteeseen tai lähettää meille henkilökohtaisesti allekirjoittamasi pyynnön kirjeitse yllä mainittuun osoitteeseen ja merkitse kuoreen ”tietosuoja”. Tällaisen pyyntöön vastaamme kirjeitse. Mikäli vastaus sisältää henkilötietojasi, toimitamme kirjeen henkilökohtaisena kirjattuna kirjeenä. Kirjettä ei voi kuitata vastanotetuksi kukaan muu, kuin vastanottajaksi merkitty henkilö. Näin varmistamme kirjeen oikean vastaanottajan ja tietojen luottamuksellisuuden.

8. Tietoja henkilötietojen vastaanottajista

Kesko rekisterinpitäjänä käsittelee henkilötietoja itse mutta käyttää myös apunaan erilaisia palveluntuottajia. Kesko pyrkii käyttämään parhaita ja luotettavia yhteistyökumppaneita ja vastaa valitsemiensa palveluntuottajien toiminnasta henkilötietoja käsiteltäessä. Nämä palveluntuottajat voivat vaihdella, mutta niihin kuuluu
• tietotekniikkapalveluiden tuottaja
• viestintä- ja markkinointipalveluiden tuottaja

Henkilötietoja katsotaan siirtyvän EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle tietotekniikkapalveluiden tuottamisen yhteydessä, kun henkilötietoihin on käyttömahdollisuus Intiasta käsin. Tästä tietojen siirrosta on tehty palvelutoimittajan kanssa sopimus noudattaen EU-komission vahvistamia mallisopimuslausekkeita.

Mallisopimuslausekkeisiin voit tutustua osoitteessa http://eur-lex.europa.eu/legal- content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0087&from=en
Myös eräillä viranomaisilla on lakiin perustuva tiedonsaantioikeus. Tällaisia viranomaisia ovat mm. poliisi-, tulli-, rajavartio- ja veroviranomaiset.

9. Valitusosoitus

Mikäli katsot, että emme käsittele henkilötietojasi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti, voit tehdä valituksen valvontaviranomaiselle. Suomessa kyseinen viranomainen on tietosuojavaltuutettu.

10. Välttämättömät tiedot kyselymme kannalta

Jotta voisimme tarvittaessa olla yhteydessä sinuun, on meidän käsiteltävä välttämättömiä henkilötietojasi. Tällaisia tietoja ovat sähköpostiosoitteesi.

11. Tieto automaattisesta päätöksenteosta ml. profilointi

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon kuten profilointiin.

12. Tietojen käyttö muihin tarkoituksiin

Emme käytä tietoja muihin kuin tässä asiakirjassa ilmoitettuihin tarkoituksiin.

13. Tiedot, jotka on hankittu muualta kuin sinulta

Emme ole hankkineet tietojasi muualta.

14. Tietosuojavastaava

Voit olla yhteydessä Keskon tietosuojavastaavaan, jos asiasi koskee henkilötietojen käsittelyä tai EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen perustuvien oikeuksiesi käyttämistä Keskon tai se tytäryhtiöiden toiminnoissa.

Saat yhteyden Kesko Oyj:n tietosuojavastaavaan sähköpostitse tietosuojavastaava@kesko.fi.

Rekisterinpitäjä

Kesko Oyj
PL1
00016 Kesko

Rekisterinnimi

K-Supermarket joululaulukortin lataajat

Osallistumiskelpoisuus

Keräilyyn voivat osallistua kaikki täysi-ikäiset, luonnolliset henkilöt. Jos kuvissa käytetään alle 13-vuotiaita, on heidän huoltajalta oltava lupa kuvan käyttöön.

Osallistumisaika

Osallistumisaika on 2. – 15.12.2019 välisenä aikana ellei toisin ilmoiteta.

Osallistuminen

Osallistua voi lataamalla joululaulukortti sovelluksen ja sieltä tekemällä oman kortin. Jokaisesta tehdystä joululaulukortista lahjoitetaan 0,50€ Hyvä joulumieli keräykseen vk 51.

Järjestäjän vastuu

Kesko Oyj kerää lahjoituksen ja luovuttaa Hyvä Joulumieli – keräyksen keräyslupateksti, luvan saajat: Suomen Punainen Risti ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry

Poliisihallituksen lupa nro POL-2015-12549/5.2.2016 ja POL-2016-12293/7.9.2016 sekä POL-2019-25503/11.6.2019. Keräysaika 5.2.2016-31.12.2020 koko maassa lukuun ottamatta Ahvenanmaata. Ålands landskapsregering, lupa nro ÅLR 2018/8366/9.10.2018. Vähävaraisten lapsiperheiden auttamiseen Suomessa.

Järjestäjä suorittaa lakisääteiset verot lahjoituksesta.

Lahjoituksen vastaanottaja vapauttaa Järjestäjän, keräilyn toteuttajan, keräilyn yhteistyökumppanit, osallistuvat vähittäismyyntipaikat sekä edellä mainittujen yhteistyökumppanit vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen.

Järjestäjä, keräilyn toteuttaja tai keräilyn yhteistyökumppanit eivät vastaa mahdollisista painovirheistä, osallistujien yhteystiedoissa olevista virheistä taikka tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä arvontaan osallistumisessa, palkinnon vastaanottamisessa tai sen käyttämisessä.

Edellä mainitut vastuunrajoitukset eivät rajoita sellaista korvausvelvollisuutta, jota ei voida poissulkea tai rajoittaa kuluttajansuojalainsäädännön, tuotevastuulain tai muun pakottavan lainsäädännön nojalla.

Henkilötietojen käsittely

Keräilyn osallistumisen yhteydessä antamiasi henkilötietoja käsitellään soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Immateriaalioikeudet

Oikeudet keräilyn toteuttamisessa käytettyyn materiaaliin ja siihen liittyviin immateriaalioikeuksiin kuuluvat Järjestäjälle tai soveltuvin osin yhteistyökumppaneille. Kaiken arvontaan liittyvän materiaalin käyttö on kielletty ilman Järjestäjän kirjallista etukäteislupaa.

Sääntöjen muutokset ja tulkinta

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Mahdollisista sääntömuutoksista ilmoitetaan arvontaan liittyvillä verkkosivuilla. Järjestäjä voi myös oikaista tai muuttaa sääntöjä mahdollisten paino- ja muiden virheiden korjaamiseksi arvontaan osallistumisajan aikana. Keräily sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee Järjestäjä.

KÄYTTÖ­EHDOT

K-Supermarket ei vastaa Joululaulukortin kuvasisällöstä. Kortin lähettäjä on varmistunut siitä, että kuville on julkaisulupa kuvan ottajalta ja tarvittaessa myös kuvassa näkyviltä henkilöiltä. Jos kuvassa esiintyy alle 13-vuotias lapsi, kuvan käyttämiseen tarvitaan suostumus huoltajalta.

K-Supermarketilla on oikeus yksipuolisesti poistaa sopimattomaksi katsomansa kuvat kortteineen. Kortilla on tarkoitus ilahduttaa vastaanottajaa ja kerätä varoja Hyvä joulumieli -keräyksen kautta vähävaraisille lapsiperheille. Ethän siis lähetä kortilla loukkaavaa tai mautonta sisältöä.

K-Supermarket pidättää oikeudet sivustolla tehtäviin kaikkiin muutoksiin.

Tehty ja lähetetty joululaulukortti säilyy sivustolla 31.1.2020 saakka.

Tee oma Joululaulukorttisi